Termovízne meranie podlieha niekoľkým podmienkam. Je potrebné, aby tieto podmienky boli splnené, zabránime tak falošným výsledkom.

  • Meranie sa uskutočňuje pri teplotnom spáde aspoň 15 ℃, ideálne 20 a viac ℃; to znamená, že rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou musí byť najmenej 15 stupňov.

  • Počas merania exteriérovej časti nesmie pršať, snežiť, ani byť veterno.

  • Meranie nesmie byť ovplyvnené priamym slnečným žiarením, z tohto dôvodu realizujeme merania zavčasu ráno alebo aspoň hodinu po západe slnka.

  • Cca. 2 hodiny pred meraním je potrebné vypnúť radiátory.

  • Meranie uskutočňujeme ideálne z oboch strán, najprv z exteriéru a potom z interiéru.

  • Pokiaľ máte v interiéri ťažké závesy, je vhodné ich stiahnuť (aby nezastierali veľkú plochu) a posunúť mimo kútov miestností.

  • 24 hodín pred meraním odporúčame odtiahnuť väčšie kusy nábytku od kútov a stien

  • 2-3 hodiny pred meraním vôbec nevetrať!

  • Podrobná termovízia rodinného domu trvá spravidla cca. 1 až 2 hodiny, ak sa vyhodnocuje aj na mieste.