O nás

Ponúkame zhotovenie termografických meraní s  vypracovaním protokolu termovízneho merania interiérov ako aj exteriérov rodinných domov, bytoviek a iných  a stavieb širšieho využitia.

Službu poskytujeme v súlade s technickou normou STN EN 13187 a jej cieľom je detailne určiť miesta na objekte, kde dochádza k únikom tepla.

Našim klientom sa snažíme priniesť kvalitné služby, seriózne jednanie a primerané ceny za naše služby. Klientom chceme zabezpečiť ich maximálnu spokojnosť.

Prečo si vybrať termovízne meranie od nás?

 • získate komplexný prieskum a bezdotykové meranie povrchových teplôt objektu termovíznou kamerou

 • odhalíte miesta s výraznými teplotnými anomáliami (napr. tepelné mosty)

 • zistíte povrchovú teplotu v charakteristickom výseku konštrukcie (t.j. teplota danej konštrukcie za určitých okrajových podmienok)

 • získate zhodnotenie homogenity teplotných polí objektu

 • odhalíte stavebné nedostatky objektu pre prípadné reklamácie v záručnej lehote

 • získate protokol z uskutočneného merania vo forme záverečnej správy

Kedy Vám môže pomôcť termovízia?

 • možnosť odhalenia úniku tepla, tepelných mostov a rôznych porúch kotlov, kúrenia, chýb a závad, ktoré sú voľným okom neviditeľné

 • zistenie presných miest porúch - zatekania, vlhnutie, prefukovanie, defekty potrubí a inštalácií a pod.

 • pred zateplením budovy zistiť, kde je najväčší únik tepla a na ktoré miesta je potrebné sústrediť pozornosť

 • po zateplení skontrolovať účinnosť použitej izolácie a celkovú účinnosť zateplenia

 • detekcia tepelných rozvodov, podlahového kúrenia

 • nájdenie poškodenej časti vodovodného potrubia, zistenie bezpečnosti krbu a tesnosti komínu